Kousek od starobylého lomu Žarnovice stojí spanilá bílá boží muka. Vždyť také patří Panence Marii. Příběhy, které se k nim vztahují, jsou podivuhodné. Od řepického rybníka se vinula cesta k Domanicím. Po ní tudy šla v noci jedna porodní bába. Spěchala, aby už byla doma. Jen se chtěla zastavit u božích muk a poděkovat, že děťátko z nedaleké vsi přivedla na svět v pořádku. Když přišla blíž, vidí, že před výklenkem klečí černá postava. I ulekla se a radši pospíchala dál. Doma to dala k lepšímu a dozvěděla se, že tam klečívá duch nějakého hříšníka a odpykává svoje černé skutky. Kdyby ho prý pozdravila, hned by ji roztrhal. Jindy se jeden hledač pokladů vypravil o Štědrém večeru hledat zakopaný poklad na řepické hradiště. Bájná kněžna jej tam kdysi zakopala a je možné ho získat právě na Boží narození. Jenže muž se domů již nevrátil. A když šli lidé na ranní mši, spatřili jeho ležící postavu u božích muk. Ruku měl celou černou, a když mu vypáčili pěst, ležel na vychladlé dlani starobylý zlatý peníz. Byl ale vykoupen za cenu života.

Prameny a literatura

 • b. i.

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Žarnovice, pomístní název obce Řepice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský