Kolem bělčického mlýna nebývalo bezpečno. Dost často se tam zjevovala světélka a při potoce divoce tančila. Jednou tudy jel sedlák s namletou moukou a jen tak z bujnosti na světýlka zahvízdal. Se zlou se však potázal, světélka naskákala na vůz a na pytlech s mouku tak dlouho zlostně dupala, až všechnu mouku vůkol rozprášila.

Prameny a literatura

 • Jan Stehlík in Karel Vaněček, Lidová vyprávění z Podbrdska a jiných českých krajů 1928

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Bělčice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský