V Draheníckém Málkově je Podhájský rybník, z kterého za sucha vystupují podivné kameny. To kdysi chtěl jeden čeledín svému hospodáři ukrást koně i s hříbětem. Ve chvatu ovšem vjel do rybníka a sedlák, který to zahlédl, vyběhl před chalupu a zloděje proklel. V tom okamžení čeledín i s koněm a hříbětem zkameněli.

Prameny a literatura

 • Marie Žáková in Příloha věstníku městské spořitelny v Březnici 1925

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Drahenický Málkov, část města Blatná
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský