Pod Málkovem u rybníka Malá Kuše stával mlýn. Na něm hospodařil rozšafný mlynář. Měl u sebe na vychování bratrovu dceru jménem Růženka. Za její krásou tam brousili nejen mládenci, ale zakoukal se do ní i zdejší vodník. Chasa jej musela na příkaz mlynáře snášet, když si v kuchyni občas pekl ryby či nosil vodu do síně. Teď však byl v mlýně každý den a přemlouval Růženku horem dolem. Dívka se vytáčela, neboť si nechtěla rozhněvat pána vod. Jednou ji však uchopil za ruku a chtěl si ji odvést násilím. Dívka strachy vykřikla a už tu byla panímáma. Popadla mužíka za kabát a le-těl ven. Odcházel od mlýna s hněvem, ale odradit se nedal. Příští neděli se proměnil v mysliveckého mládence a šel na zábavu, kam přišla také Růženka. I sváděl ji při tanci i při sklenici, ale ta prokletá voda přece jej prozradila. Chasníci se na něj vrhli a dali mu na pamětnou. A tak se začal vodník lidem mstít. Plašil koně při plavení. Zválel kdejaké políčko s obilím. Rolníku Vachudovi dokonce utopil syna. Mlynář se zatvrdil a rozhodl se zlého vodníka lapit. Upekl pěknou rybu, položil ji u náhonu a nalíčil tam oko z lýka pěkně za syrova zkrouceného. Večer se vodník vykradl ze své říše a jde po vůni až k mlynářově návnadě. Sáhne pro rybu a už se třepetá zapleten v čarovném provazu. Lidé přispěchali a vodníka svázali dalším lýčím. Rozdělali oheň a chtěli vodníka usušit na prášek. Vodník začal skuhrat, prosit a slibovat. A že se odstěhuje daleko a nebude ve zlém vzpomínat. „A kdy se odstěhuješ?“ ptal se mlynář. „Ještě teď, pojďte se podívat k rybníku,“ kvákl vodník. I povolili lýčené provazy a vodník se hned ztratil v blízké louži. Přiběhli k rybníku právě včas, aby viděli, jak jde hastrman z vody a táhne za sebou hromadu hrnců a harampádí a úplně navrchu že sedí velikánská žába a poulí očima. Když průvod zmizel, lidé se s ulehčením rozešli do svých domovů. Růženka si časem vzala mládka, a když staří mlynářští umřeli, hospodařila se svým mužem na mlýně dál. A její děti jsou zde dosud.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná sbírka SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Drahenický Málkov, část města Blatná
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský