Jistý sedlák ze vsi Hradiště na panství pana Alše Chanovského opravoval sobě škorně. Však byl zrovna svátek svatého Martina, což se neslušelo. Když byl bohabojným sousedem napomenut, pravil: „Svatý Martin jistě moje boty sám opravovati nebude“ a rouhavě poskočil. A nastojte, při tom si jedno oko šídlem propíchl. I stalo se Léta Páně 1584.

Prameny a literatura

 • Jan Beckovský, Poselkyně starých příběhův českých II 1879-87

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Hradiště, část obce Kasejovice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský