V Kadově při tvrzi pánů Řesanických z Kadova stával prý kdysi klášter. V místech co byl Houškův hostinec. Ve válce, která tři desítky let trvala, byla tvrz obležena, dobyta a klášter srovnán se zemí. Jen tři lípy se tyčily k nebi a na nich byli mniši tohoto kláštera oběšeni. Od té doby ty věkovité stromy nesly na sobě listí v podobě kněžských čepic – kvadrátků.

Prameny a literatura

 • Jan Pavel Hille, pozůstalost SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Kadov
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský