Bylo to v časech, kdy jezdil prácheňským krajem misionář martin strakonický na svém koníku. Tak jednou zabloudil v lesích blatenských. Tam jej přepadli lapkové, zadrželi koně a chystali se pátera obrat. On se jich však nelekl a pokojným hlasem jim pravil: „pokoj s vámi, dobří lidé, to je dobře, že jste tu. Právě včas, abyste mne do města blatné dovedli.“ ohromení lupiči poslechli, neboť se dali na lup jen z nouze o obživu. Když jej tedy doprovodili až na zámek k hraběnce rozdražovské, otec martin za ně prosil. A skutečně! Dostali poblíž Buzic kus země, a tam založili svou ves nouzov zvanou, neboť z nouze se dostali na zcestí.

Prameny a literatura

 • František Teplý, Martin Rezek Strakonický 1942

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Nouzov, část obce Buzice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský