Když se roku 1778 nad Pacelicemi stavěl nový kamenný kostelík, ještě žili pamětníci příběhu tohoto pohnutého místa. Za pánů z Rozdražova byl pacelickým rychtářem Václav Hromada. Byl spíše k pánům než kmánům, pyšný a tvrdý. Ale sám vychovával krásnou dceru, milou a čipernou jako ptáček. Říkali jí Jiřička. Kousek cesty na Blatnou v mlýnu Lapači měli Suchomelovi zase hodného syna. Mladí si padli do oka i do srdcí a staří tomu nebránili. Jenže s pánem Rozdražovským přišel na Blatnou myslivec, který sídlil na blízké Bažantnici. A ten si umanul, že pěkné děvče získá. A skutečně, panskými cestami přesvědčil i Hromadu a slavila se veselka. Sám slovutný Martin Strakonický jim v blatenském kostele požehnal. Zoufalý mladý mlynář se nechal naverbovat na vojnu a zmizel ze vsi. Jiřička se stala pokornou ženou, ale v srdci nesla tichý žal. V Blatné se konečně usadil i mladý hrabě a při jedné návštěvě u svého myslivce se do jeho ženy zamiloval. Jiřička lásku opětovala, a tak se scházeli pravidelně v blízkém háji. Žárlivý myslivec se rozhodl svého soka odstranit a vybral si k tomu jednu podvečerní chvíli. Zamířil na hraběte, ale střelil svou ženu. Zdrcený hrabě se kál, oblékl řeholní hábit a stal se toulavým kapucínem. Jeho zbožná matka Hedvika z rodu Lobkoviců pak nechala na místě oné tragédie postavit dřevěný kostelík, u něhož se usídlil poustevník.

Prameny a literatura

 • Pamětní kniha obce Mačkov od roku 1880

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Pacelice, část obce Škvořetice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský