Za třicetileté války došlo poblíž kocovského mlýna ke krvavé řeži. Císařský voj zde potřel stavovské a bylo mnoho padlých. Sám mlynář byl hrdým protestantem a vítězům kladl odpor. Byl však přemožen a musel pro padlé vykopat hromadný hrob. Když v něm nebožáci spočinuli, zabili vojáci i mlynáře, jehož tělo tak přišlo do hrobu poslední. A protože byl to muž všeobecně vážený, bylo nazváno to místo Na vraždě.

Prameny a literatura

 • Milada Cihlová, Mlýny a mlynáři na Lomnici 2014, str. 29

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Radošice, část obce Mladý Smolivec
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský