Na Sedlici u Blatné a po čase nějakém na Horaždějovicích páni ze Šternberka seděli. Mezi nejvyšší zemské úředníky patřili, neboť jejich rod byl velmi starobylý. Co o nich říká veršování dávné? Na ten čas začátek ta hvězda svůj vzala, když se nám do nebe cesta otevřela. Ti, kteří ji v Čechách za erb užívají, od hvězdy z Němec dávno titul mají. Stkvělo se království skrz jejich správu české, a časy bývaly, mohu říct, nebeské. Pokoje jistého všichni pevni byli, když ho s tím znamením hejtmané bránili.

Prameny a literatura

 • Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Diadochus id est successio 1602

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Sedlice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský