Za farní zahradou stojí podivný kámen, jemuž naši předkové říkali Žižkův. Kdysi dávno se zde zastavil husitský hejtman a na kameni poobědval. A protože ve zdejší vsi bylo mnoho příznivců víry pod obojí, nebyl zábořský kostel vypálen. Stalo se v létě roku 1421.

Prameny a literatura

 • Školní kronika 1876

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Záboří
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský