Žil kdysi jeden zbožný muž jménem Baal-Šem. Putoval po lesích Haliče, Podolska a Bukoviny. Židé jej měli za proroka a světce. Jeho učení bylo prosté a osobní – modlitba v radosti a tanci, časté koupele v rituální lázni a nošení zvláštního oděvu. Přestože byl tento cadik, neboli spravedlivý, zdrženlivý, jeho učení se rychle rozšířilo ve všech vrstvách východního Židovstva. Později se lidem, kteří ve víře následovali Baal-Šema začalo říkat chasidé. Jednou se tento bájný muž vypravil roku 1744 do Ronšperka a vykoupal se zde v místní židovské lázni , mikve. Tento čin by upadl zcela v zapomnění, kdyby na památku toho nebyl v lázni umístěn pamětní kámen té události. Když byl kámen skoro po sto letech znovu objeven, zmocnilo se všech Chasidů ohromné rozechvění. I podnikali houfně poutě do Ronšperka a věřili, že když se vykoupou v proslulé lázni budou zbavení všech nemocí a trápení. Jiní si odváželi tuto vodu jako zázračný lék domů a ženy bývaly po koupeli obdařeny plodností. Tak ještě po stoletích zázračný muž z lesů konal své dobro.

Prameny a literatura

 • Jaroslav Schiebl: Židovské poutní místo na Plzeňsku, rukopis

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Židovské
 • Obec:
  Poběžovice/Ronšperk
 • Okres:
  Domažlice
 • Region:
  Domažlicko
 • Kraj:
  Jihočeský