Jednou když chodil Pán Ježíš po zemi, všechny stromy se mu klaněly, jenom osika ne. Proto byla potrestána věčným neklidem. Proto se při každém vánku rozechvěje a jako onen Věčný Žid nikdy nedojde spočinutí. I vnuci a pravnuci onoho nepokojného stromu, kteří jsou rozptýleni po celém světě, stále se třesou a chvějí v srdci tichých hvozdů.

Prameny a literatura

 • b. i.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Židovské
 • Obec:
  Šumava
 • Okres:
  Šumava
 • Region:
  Šumava
 • Kraj:
  Jihočeský