V Hradčanech bývala stará chalupnice. Jednou šla z pole a spatřila na cestě černé kuře, celé umolousané. Vzala jej domů a dala oschnout na pec a také mu dala ze svého talíře trochu jahelné kaše. Kuře se dalo hned do zobání a pištělo. Ráno svým pronikavým hláskem ženu vzbudilo. Ta se podívala na pec a užasla, na pěkné hromádce pšenice tam sedí kuře. Teď pochopila, že má pod střechou šotka. Od té doby nastaly v chaloupce hojné časy. Ovšem postupně se ženě hltavý šotek zprotivil a pokoušela se ho zbavit. Odnesla ho za ves – byl vcuku letu zpátky. Vysadila ho ve vedlejší vsi – nic nepomohlo. Z mamonu koupila si kdesi ve městě dům. Když se do něj přestěhovala, první noc však spokojeně nespala, o půlnoci šotek tančí kolem její postele. Tu se tak rozzlobila, že po kuřeti mrštila židlí. To skočilo chalupnici do obličeje. Žena padla na podlahu mrtvá. V té chvíli sousedé viděli ohnivé koště vletět komínem do domu a po chvíli zase zpět.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná pozůstalosti, Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Hradčany, část obce Bošice
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský