Ze Světlých Hor na Kušvardu vedla tzv. ,,Židovská cesta“. Kdysi se zde usadili Židé, kteří byli původně vykázáni z království Českého. Ti zde vykonávali smolné řemeslo, pálili potaš potřebný při výrobě skla. Jindy museli čistit lesy po příhraničních bitvách a zpracovávat zničenou zbroj. Co tím učouzeným řemeslem vydělali navíc, zakopávali při cestě, že si ty peníze jednou vezmou na cestu do Země zaslíbené. A protože zde nemohli mít ani hřbitov, jejich neupokojené duše tu bloudí v podobě světélek.

Prameny a literatura

 • Budweiser Zeitung, Číslo 59, Strana 1-2, 1920

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Židovské
 • Obec:
  Dolní Světlé Hory, zaniklá osada na katastru obce Strážný
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský