Dva hospodáři ze Svatomáří vozili hnůj na pole. Najednou začalo něco šustit. Hospodář Tlapa spatřil za vozem bílou ženu, která při pohybu šustila, jakoby byla z papíru. Muž se roztřásl strachy a přitiskl se celým tělem ke svým volkům. Když se navečer vrátili z roboty, ten druhý, Pašek, požádal, aby mu došli pro kněze, že se nechá zaopatřit. Všichni se mu však vysmáli, a tak šel na faru sám. Po cestě pak uslyšel tichý hlas: ,,Ty se připrav, umřít musíš!“ A do třetího dne jej vezli na hřbitov.

Prameny a literatura

 • Stanislav Sládek in Rukopisná pozůstalost Adolfa Daňka, Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Svatá Máří
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský