Spousta duchů bývala v předchozím životě lakomci. Dřeli z lidí kůži, honili peníze a neviděli nic jiného, než ten mamon. Peníze takto nespravedlivě uspořené ovšem nikomu z nich štěstí nepřinesly. Naopak, všichni ti hamouni byli po smrti prokleti a musí po šumavských horách i údolích strašit navěky. Nebo dokud se nad nimi někdo nesmiluje a nevysvobodí je z prokletí nějakým dobrým slovem či skutkem. Říkalo se prý, že žila ve Výškovicích, nebo někde na Prachaticku. Každopádně to byla baba nad jiné lakomá. Svého muže umořila, děti od ní utekly do světa. Nakonec u ní na statku pracovali jen ti největší zoufalci, kteří neměli kam jít. Ze své čeledě si udělala nevolníky. Těm ani nedala pořádně najíst a její vodové polévky byly proslulé. Vrcholem bylo, když jednou přinesla na stůl úplně suché nudle. To už jeden čeledín nevydržel, sebral jednu nudli a šel s ní do stájí. Tam ji přibil hřebíkem ke sloupu a rozhodl se ji vyslýchat: ,, Pověz, nudle, ale nelži. Viděla jsi někdy v životě omastek?“ Tato žertovná scéna, o níž si zakrátko ve vsi všichni povídali, věru babě její mizernou pověst nevylepšila. Od té doby se jí říkalo Nudlová bába. Protože však v truhle zlaťáky dost rychle nepřibývaly, rozhodla se vejít ve smlouvu se samotným čerchmantem. Ještě chvíli lakotila s ďábelskou pomocí, než umřela. Dům však nechtěl nikdo koupit, neboť baba v něm strašila. Ještě že jí jeden farář odtud vykázal. Baba letěla povětřím, až se zarazila o jednu tyrolskou horu. Tam ji po letech potkal jeden soused ze vsi a dobrým slovem ji vysvobodil.

Prameny a literatura

 • Hans Watzlik, Böhmerwaldsagen 1921 str. 21

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Škádlivky
 • Obec:
  Výškovice, část města Vimperk
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský