Jednou šel jeden sedlák se svou čeledí dobývat pařezy.Pod jedním z nich ležela stará kniha s názvem Čertovská kniha. Sedlák si ji odnesl domů a po čase se do ní podíval. Jaké bylo jeho překvapení, když v deskách nalezl jen dva listy. Jeden byl černý a druhý červený, s písmem naopak. Dal se do čtení a když přešel na stránku červenou, zjevil se vedle něj náhle čert. Sedlák se lekl, avšak pekelník se zasmál: ,,Neboj se, řekni, co chceš, vše vykonám.“ Muž se zamyslel a povídá: ,, Támhle ten náš les u můstku mi zdělej na úrodné pole.“ Sotva to dořekl, čert zahvízdal, přihnalo se dobrých padesát ďáblíků a po chvilce bylo vše hotovo. A už rohatí dotírali na sedláka, co mají ještě udělat. Ten si nevěděl rady, avšak zkusil přečíst černou stránku. Tu všichni pekelníci zmizeli. Brzo se po okolí rozhlásila moc této knihy, jenže sedláka to časem omrzrelo a jednoho dne ji zase v lese zakopal. Když se ji po několika letech snažili sousedé najít, vykopali na tom místě jen struhadlo na kopyta.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Pozůstalost Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Vyšehrad, část obce Stachy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský