Žil kdysi v Michalově chudý švec. Neměl ani na svícení, takže mohl v noci šít, jen když byl úplněk. Jenou zahlédl ve stráni mihotavé světélko řekl si, že jej přivolá. Snad mu z bídy pomůže. Zahvízdal a jaké bylo jeho překvapení, když se mu pod oknem zjevilo malé dítě jakoby utkané z mlhy a mávalo ohnivým košťátkem. ,,Posviť mi, prosím, pro lásku boží“ zašeptal švec, který měl ráno odevzdat své dílo. ,,Šij“ zacinkalo světélko a chudákovi šla práce tak od ruky, že měl do půlnoci hotový skvostný pár bot. ,,Zaplať ti sám Pán Bůh a potěš tě“ poděkoval. Světýlko se zasmálo a bylo pryč. Druhá den švec odevzdal dílo a dostal hned peníze na ruku. Nakoupil v Kašperských Horách kůže, něco pro rodinu, že skoro vše utratil. Trochu se ulekl a přepočítává krejcárky a podivil se. Má je všechny, jako by nic neutratil. Tu si vzpomněl na světýlko! Doma se pak všichni zaradovali, neboť peněz neubývalo, takže si mohli i hezkou chaloupku koupit. Do smrti švec vzpomínal na světýlko v podobě dítěte a každý večer se za něj modlil.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Báje českého Pošumaví 1948

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Michalov, část obce Stachy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský