Nad zdejšími močály se kdysi rozkládalo Svinné jezero. Sem se před mnoha a mnoha lety uchýlil před svými pronásledovateli známý kazatel Martin Luther. Uprostřed těch vodních spoust založil svůj zámek, kam se mohl člověk dostat jen tajnou podzemní chodbou. Na břehu pak stála vesnice. Za náboženských válek až sem dospěli Lutherovi nepřátelé. I modlila se zdejší církevní obec za záchranu. Tu se vzedmuly vody a pohřbily všechno vojsko, žel, také zámek s vesnicí. Když bývá čas mše, ozývá se tu z podzemí hlas zvonů.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Rukopisná sbírka Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Svinná Lada, část obce Borová Lada
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský