Chalupník Švec se dlouhá léta modlil ke svatému Kryštofovi za nález nějakého pokladu. Jednou zase trochu čaruje v kruhu nakresleném svěcenou křídou na svém dvorku, když náhle začínají ze země vystupovat malé plaménky, znamení blízkosti zlata. Muž zesílil své modlitby ke svatému patronovi, když tu za ním cosi zaskřípělo. Ohlédne se a hrůza, jeho bratr Matěj visí na trámě. Chalupník v úzkosti vykřikl: ,,Matěji, spas duši!“ Sotva výkřik dozněl, zmizelo mámemí, zmizely plaménky, jen ďábelský chechot se nese nad chalupou. Švec zahodil modlitební knížku a padí do světnice. Tam sedí jeho bratr živ. Tu chalupník pochopil, že jej čert pokoušel, aby promluvil během vyvolávání pokladu a tak zrušil svou naději na lepší život. Zůstal tedy chudý a v bázni, neboť již nechtěl pokoušet své štěstí.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Báje českého Pošumaví 1948

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Hodonín, část obce Stachy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský