Starý pan Mach, vládce svého vyřezávaného včelína, rád vyprávěl starou legendu, jak kdysi chodili spolu Pán Ježíš se svatým Petrem po světě. I přišli do jednoho domu, kde žili chudí lidé. Měli tam ale drahý zlatý pohár. A to se tam vůbec nehodilo. Ježíš s Petrem u nich nocovali a při odchodu vzali tajně ten pohár s sebou. Šli dále a navečer se dostali k bohatým lidem a u nich prosili za nocleh. Oni jim ho ale nechtěli dát. Tak Pán Kristus jim nabídl za nocleh ten kradený pohár, ač jej Petr od toho všemožně zrazoval, ba i za šaty jej tahal. Ale Kristus mu nalil čistého vína: „Chudí tamto měli vše spravedlivě, jen ten pohár ne. Ten jim překážel, že jejich život nebyl požehnaný. Tito boháči mají nespravedlivě všecko, proto jsem jim pohár daroval, aby se míra jejich spravedlnosti naplnila, a tak na ně přišel trest boží.“ ~ Ráno šli dál a tu se na ně přihnali ti chudí, neboť zpozorovali, že pohár je pryč a oni byli okradeni. Honili je, kamením po nich házeli, až trefili Krista do čela. Oba pronásledovaní se naštěstí spasili útěkem a po té příhodě se zastavili na kraji lesa. Poblíž stál starý trouchnivý dub. Usedli a Kristus Pán položil zraněnou hlavu svatému Petrovi do klína. Ten mu ránu prohlížel a vidí, že jsou v ní červi. Kristus jej požádal, aby mu je z rány vyňal a dal do vykotlaného stromu. A z těch červů povstaly mouchy, kterým se bude říkat včely, neboť v čele se zrodily. A budou dávat vosk, který se na oltářích ke slávě boží bude pálit.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl Josef Mach z Krušlova, zapsal Ondřej Fibich 2006

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Jak co vzniklo
 • Obec:
  Krušlov, část městyse Čestlice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský