Jednoho dne přišli dva muži k dobršskému rytíři a stěžovali si, že v Drážově působí čarodějnice a škodí jim na zdraví a majetku. Prý viděli, jak na Velký pátek létá na koštěti a na stromy pozpátku leze. Hradní pán hned rozkázal, aby mu čarodějnici přivedli. Když stanula před svým soudcem, viděli všichni, že je to mladá Anežka z Drážova. „Jsi obviněna z čarodějnictví,“ povídá pan Koc. „Tito dva to dosvědčují,“ a ukázal na dva muže. Anežka s hrůzou zjistila, že je to její odmítnutý nápadník a jeho otec. To ze zášti ji obvinili. Začala se Anežka před rytířem bránit, ale nic naplat, slovo falešníků platilo víc. Dívka stále tvrdila, že je nevinná, a tak přišlo na řadu mučení. Nebohá se v bolestech přiznala a byl vynesen ortel, že bude na dobršském popravním místě v Šibeniční březině upálena. Anežka musela obléci šaty odsouzenců a celý průvod s katem, biřici i zástupy lidí se hnul na poslední cestu. Stařičký farář šel vedle ní a ustavičně se modlil za její duši. Když přišli k památnému dubu se svatým obrázkem, Anežka padla na kolena a vroucně vzývala svatou Matku. Potom přistoupila ke zpovědi a kněz ji stále udiveněji poslouchal. Tu se objevil za kopcem černý mrak a roztáhl se až ke starému stromu. Náhle zarachotil hrom a blesky křižovaly oblohu. Vtom udeřilo do stromu, takže se rozštípl a lidé byli poraženi na zem. Když se všichni vzpamatovali z leknutí a postavili se na nohy, viděli, že na cestě leží oni dva muži. Jeden byl již mrtvý a druhý umíral. Ten knězi za přítomnosti lidí vyznal, že křivě Anežku nařkli, neboť jim nechtěla být po vůli. Poslali pro rytíře Koce a ten Anežku osvobodil. Na tom místě kázal postavit velký černý kříž, na památku toho, jak špatně soudili lidé a jak Bůh svým znamením napravil křivdu. Anežka dostala pěkný domek, kde až do smrti pokorně žila a k Bohu se modlila.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl Jan Rácocha, zaznamenal Jan Menčík in Pověsti Dobršské III. 1888, SOKA Strakonice

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Drážov
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský