Jednou jel jeden sedlák do podhoslovického mlýna semlít mouku. Bylo to vpodvečer a při potoce se mu zjevil roj světélek. Tančila kolem něj, potom hup nahoru a náhle bylo na voze jako ve dne. Po chvilce začaly krávy v tahu plést nohama, jako by vezly kamení. Muž se začal modlit, ale to nepomáhalo. Proto se dal vztekle do klení. Krávy se splašily a všechna světélka popadala z vozu. A v mlýně sotva zastavil.

Prameny a literatura

 • Pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Hoslovice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský