Ve válkách o dědictví rakouské přišli Francouzové až do Volyně. Zřídili si tu živobytí, v každém domě byl nakvartýrovaný nějaký voják a s místními se docela snášeli. Když na ně udeřilo rakouské vojsko, stahovali se směrem na Čestice. Francouzští vojáčkové v té době navíc trpěli různými nemocemi, a tak jejich cestu lemovaly hromadné hroby. I vracel se zrovna v těch časech sedlák Trch z volyňského trhu domů do Přechovic. Na Podolí za řekou zrovna zela pohřební jáma a z ní se ozývalo bolestné sténání. Trch zastavil koně a šel se podívat. Uviděl hrozný výjev. Na hromadě mrtvol sedí voják, který nějak obživl. Nemohl slabostí mluvit, jen ruce k sedlákovi spíná, aby ho zachránil. Sedlák se ošíval, ale když vojáček stále prosil, dal se obměkčit. Vysadil Francouze na vůz a odvezl ho domů. Trvalo mnoho dnů, než se voják uzdravil. Ostatně byl to hodný člověk. Naučil se česky a zůstal u Trchů za čeledína. Nakonec se i oženil a měl kopu dětí. Ten voják se jmenoval Drieux, ale přechovští ho překřtili na Dryjáka. A to jméno zůstalo nejen jemu, ale celému rodu, který tu založil.

Prameny a literatura

 • Alois Hůlka in Naše noviny, b. v.

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Přechovice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský