Kdysi celá obec pohořela. Když vychladl popel zkázy, vydali se nezlomní venkované do Vlčin, aby si opatřili stavební dříví. To bylo něco pro zdejšího ohnivého muže. Klády se chlapům smekaly jako živé, koně se plašili a poslední fůru před večerem vůbec nemohli utáhnout. I shodili sedláci jednu kládu, aby koním ulehčili. Pak druhou, třetí a tu vstává z vozu ohnivý muž, chechtá se, jen z něho jiskry srší. ,,Pěkně jste mě povozili“ zaznívá do tmy. Jen blesk pak v dáli šlehne a ohnivec se ztratil v lese.

Prameny a literatura

 • Pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Strunkovice nad Volyňkou
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský