Jeden z pánů Buquojů se vracel na lodi z Nového světa – Ameriky. Přihnala se děsivá bouře a koráb již uchvacovaly ohromné vlny. Hrabě prosil Pannu Marii o záchranu a slíbil, že postaví na svém panství kostelík jí zasvěcený. Jako první počin přivezl si domů vzácnou mariánskou sošku. Bohužel, zanedlouho zemřel. Teprve jeho syn splnil svatý slib a od té doby se malý chrám vznáší ve vlnách zdejších lesů jako loď spásy. Neboť od té doby sem zástupy putují a naději svou pod milostnou tváří Panny Marie hledají.

Prameny a literatura

 • Julius Košnář in Poutnická místa a památné svatyně v Čechách 1866

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Lomec, část obce Nestanice
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Netolicko
 • Kraj:
  Jihočeský