Když chodili Ježíš se svatým Petrem po naší krajině, neminuli Mášlů mlýn. Svatý Petr šel jako vždy předem a vzal na sebe podobu otrhaného a hladového poutníka. Zaklepal u mlynářů a poprosil o kousek chleba. Pantáta však žebráka vyhnal s prázdnou. Tu se světec zachmuřil a pravil: ,,Pro tvé tvrdé srdce ani to mlýnské kolo tu už nevydrží a uteče z mlýna!“ Mlynář se jen zasmál a mávl rukou. Sotva cizinec zmizel, kolo utichlo. Pan otec se lekl a utíkal se přesvědčit. Opravdu, zahlédl mlýnské kolo jak se rychle kutálí loukou. Zoufalý otec bežel za poutníkem a sotva ho dohnal, klekl před ním a prosil za odpuštění. Svatý Petr udělal znamení a kolo se zastavilo a poslušně se vrátilo do mlýna. Od té doby velice pečovali o každého příchozího, ať to byl pán či kmán.

Prameny a literatura

 • Oldřich Petrášek in Vandrování s Peklíkem po Linecké stezce 2014

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Brusná, část městyse Lhenice
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Netolicko
 • Kraj:
  Jihočeský