Paměť Hrbovských zachytila pověst, že v návesní kapličce kdysi visel podivný malý zvonek. O tom se vyprávělo, že jeho hlas přitahuje bouře. Proto když se v okolí rozpoutala bouřka, nesmělo se na něj za žádnou cenu zvonit, byť by byl i čas na klekání.

Prameny a literatura

 • Pamětní kniha obce Hrbov

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Hrbov, část městyse Lhenice
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Netolicko
 • Kraj:
  Jihočeský