V Čichtické hospodě se sešli rolníci. Jeden z nich, jménem Kysela, si velmi zakládal na své nebojácnosti. A že by klidně šel i o půlnoci na židovský krchov a odtud přinese z jednoho hrobu kámen. I vsadili se ostatní o sud piva, že jej nepřinese. Bylo zrovna půl dvanácté, a tak Kysela vyrazil i s doprovodem. Přišli na místo mezi Čichticemi a Hracholusky a milý nebojsa přelezl hřbitovní zeď. Chvíli bylo ticho, ale jakmile vstoupil mezi náhrobky vykřikl, padl a začal škrceným hlasem prosit. Svědkové sázky jak to slyšeli, dali se na útěk. A každý z nich pádil rovnou domů. Když se rozednilo, šli přece na hřbitov. Jak se zděsili, když viděli na zemi Kyselu celého rozbitého. Dovezli ho do špitálu, kde za tři dny nato zemřel. Od té doby se každý za noci bojí kolem židovského hřbitova jít.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl Václav Vachta, pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Židovské
 • Obec:
  Čichtice, část obce Bavorov
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Netolicko
 • Kraj:
  Jihočeský