Nad Netolicemi se rozkládá dvůr Švarcenberk. Na kraji chobotského lesa vzniklo z lomu malé jezírko. O něm se vyprávělo, že se jeho hloubka nedá vůbec změřit, což dokládala divná příhoda, kdy v jezírku beze stopy zmizel selský vůz s koňmi i čeledínem.

Prameny a literatura

  • Oldřich Petrášek in Vandrování s Peklíkem po Linecké stezce 2014

Další pověsti z této obce

  • Kategorie:
    Historická a místní
  • Obec:
    Dvůr Švarcenberk, část města Netolice
  • Okres:
    Prachatice
  • Region:
    Netolicko
  • Kraj:
    Jihočeský