Rod Machů to dovedl s čarováním. Starej Mach míval ku pomoci strakatého kozla, který se s jeho smrtí ztratil. Mladej Mach měl pak na starosti rybníčky u cihelny. Jednou tam potkal nebožtíka Krčína a ptal se ho, zda je dobrej nebo zlej duch. Krčín se ušklíbl, že on s Bohem nic nemá. A tak ho Mach zaklel, že tudy už nikdy více nejezdil.

Prameny a literatura

 • Václav Hazuka a Václav Řepa in Český lid R 5 1896

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Revenanti
 • Obec:
  Setuň, část obce Malovice
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Netolicko
 • Kraj:
  Jihočeský