Za starých časů, když soumaři procházeli naší krajinou, stál v Žitné jeden z přístřešků pro putující obchodníky – říkalo se jim čekanice. Avšak kde jsou obchody a peníze, tam jsou i lupiči. Tak se zde jednou odehrála tragédie, kdy byli obchodníci přepadeni, oloupeni a zabiti. Na tom místě byl pak vztyčen smírčí kámen, do nějž byly vtesány znaky kříže, meče a sekery. Dnes je pro ochranu zazděn v čelní stěně chalupy čp. 12 v Žitné.

Prameny a literatura

 • Jakub Turek z Žitné in Výběr z prací historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích Č 4, 1967

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Žitná, část obce Hracholusky
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Netolicko
 • Kraj:
  Jihočeský