Na Vševěrů gruntě stával mlýn Pod Strání, který kdysi vzala voda. Zůstala z té živnosti jen hráz. Když pak přišli do naší krajiny Švédové, táhli od Předslavic ke Kakovicím. Všichni se před nimi klidili a schovávali do různých skrýší. Předek Vševěrů odvedl kobylu s hříbětem, svůj jediný majetek, aby je ukryl za tou hrází. Avšak jankovité hříbě zařehtalo a Švédové, kteří již byli za vsí se vrátili a hospodáři bez milosti obě zvířata vzali.

Prameny a literatura

 • František Vševěra in Kronika rodu Vševěrů 1909

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Marčovice, část obce Předslavice
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský