V kostele sv. Václava v Předslavicích kdysi uprostřed oblouku chrámového visel kříž. Ten prý tam byl umístěn na památku někdejšího rozdělení vsi na katolíky a protestanty. Nikde nic podobného nebylo možno spatřit.

Prameny a literatura

 • František Teplý, Martin Rezek ze Strakonic, farář Strašenský 1940

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Předslavice, obec
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský