Podivná je bylina zvaná šalamounek. Květ podobný bílé perle září a láká chodce jen o noci svatojánské: „Pojď ke mně, utrhni mne a šťasten budeš!“ Poblíž této rostliny však vždycky číhá ďábel, aby člověka nezkušeného zničil. Jeden chalupník v Ostružně vyšel v noci svatojánské na sad a zavadil netuše o šalamounek. Muž dostal v tom samém okamžiku takovou ránu, že zůstal ležet v mdlobách až do rána v trávě. Byl od té doby jako očarovaný a pídil se po bylině ze všech sil. Zašel za zkušenou bábou kořenářkou, aby se dozvěděl, jak na to. A stařena mu poradila: „Jdi do Kostelního lesa o svatojánské noci. Jakmile spatříš ve tmě světélkovat květ šalamounku, otoč se a jdi k němu pozpátku. Opatrně bylinu utrhni, jen se proboha za nic na světě neohlížej, jinak propadneš peklu.“ Za několik dní stará kořenářka zemřela a on jí vypravil pěkný pohřeb, vždyť už brzy bude boháčem. V onu čarovnou noc se vypravil do lesa a hle, pod statným dubem cosi září. I zařídil se soused podle dobré rady a když květ utrhl, utíkal domů, jako by mu nad hlavou hořelo. A doma hned do chléva. Potřel dobytek šalamounkem a pak užmolenou rostlinu zahodil. Když se ráno probudil, kráva i koza, které byly jindy dost vychrtlé, se nyní jen leskly a boky se jim klenuly. A když šla potom hospodyně dojit, div jí netrefilo, dížky na mléko vůbec nestačily! Od té doby vládl na chalupě blahobyt a z chalupníka se stal sedlák. I truhlu na peníze si museli pořídit. Tak jim uplynul rok a nastal večer před svatým Janem. Z pole se vrací pacholek a stežuje si hospodáři, že koně se stále plaší a nedá se s nimi pracovat. Sedlák popadl bič a že ty vzpurníky zkrotí. Spřežení vyrazilo, vůz nadskakuje a sedlák s hrůzou zjišťuje, že se neodvolatelně blíží ke Kostelnímu lesu. Náhle se kola vozu utrhnou a vznášejí se k černému nebi a sedlák padá mezi stromy mrtev. Právě na to místo, kde před rokem vzal květ šalamounku.

Prameny a literatura

 • Zaznamenal Václav Prozsek, Adolf Daněk, Rukopisná sbírka Muzeum středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Ostružno
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský