Jednou dva muži vraceli přes kopec Vinice z kašperskohorského dobytčího trhu. Náhle je cosi chytilo za ruce a táhlo velikou silou. Marně se snažili vytrhnout, museli klopýtat kamením a trním, nahoru a dolu, až do schvácení. Až když se ozval z městečka ranní zvon, neviditelný démon je pustil. K smrti uvláčeni padli na zem a okamžitě usnuli. Probudili se a zjistili, že jsou na Kozích Hřbetech. V místě, kde byli přepadeni zlým duchem, pak nechali vystavět na té cestě mezi Rejštejnem a horským hřbitovem kapli Anděla Strážce.

Prameny a literatura

 • Legendy a pověsti staré Šumavy 2000, str. 154

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Anděl Strážný, kaple na katastru města Kašperské Hory
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský