Jednou se v Augustově mlýně ukázala stará cikánka. V náručí jí leželo hladové dítě, a tak se zdejší děvečka ustrnula a podala jim hrnek teplého mléka a pozvala je k peci. Když se ohřály, mohli s děvčetem ulehnout v přilehlé stáji. Ráno se stařena zeptala, co je dlužna. Dívka se usmála: ,,Copak bys mi, ty ubožačko, mohla asi dát?“ Cikánka se také usmála: ,,Peníze sice nemám, ale ukážu ti jedno kouzlo, které ti peníze přičaruje!“ I poslala děvečku pro síto a nůžky. Pak zarazila rozevřené hroty nůžek do dřevěné obruby síta a spolu musely zvednout řešeto do vzduchu, ale tak, že děvečka držela ukazováček pod nůžkami a stařena zase držela ten svůj pod jejím. Nyní se zeptala, zda nebylo ve dvoře něco v poslední době ukradeno. Děvečka pravila, že někdo včera mlynářovům vzal husu. Nyní musela postupně jmenovat podezřelé z krádeže a cikánka vždy jméno doprovodila tlumeným zaříkáváním. Potom zvolala: ,, Milé síto, řekni nám čistou pravdu!“ A tu se skutečně při jmenování jedné sousedky začalo naklánět síto na stranu. Pak cikánka děvčeti pošeptala kouzelnou formuli a i s děckem zmizeli. Děvečka se potom stala mocnou ženou v Kašperských Horách, když dlouhá léta dokázala hledat zloděje i škodící čarodějnice. Dokonce i dokázala vyhledávat vhodné ženichy. Avšak krádež nesměla být starší tří dnů a děvče muselo mít vysněného chlapce opravdu rádo. Toto dávné cikánské umění však zaniklo, když spomocná žena zemřela. Vždyť nikomu to tajné zaříkání neprozradila, co živa byla.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Rukopisná sbírka 1945, č. 541 Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Augustův mlýn/Augustmühle, zaniklý mlýn na katastru města Kašperské Hory
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský