Podél Bílého potoka se kdysi potloukali zloději. Také na zdejší hájenku došlo. To jednou se vypravili hajný se ženou do města a nechali doma svou dcerku. Jen se setmělo, už někdo bouchal na dveře. Dívka však pravila, že nikomu nesmí otvírat, jak jí rodiče poručili. Mužský hlas se ale vemlouval, že má s sebou pytel šišek, a že by jej jen postavil do síně, protože pytel je moc těžký. Dívka svolila a chlap slíbil, že si náklad druhého dne vyzvedne. Přece jen jí to nedalo a záhadný pytel chvílemi pozorovala. Tu se jí pozdálo, že se pytel trochu hýbe. Srdnatě sňala ze zdi tátovu pušku a na údajné šišky vystřelila. Ozval se výkřik a pytel se svalil. Když přišli rodiče domů, hajný v pytli objevil mrtvého loupežníka. Ten svíral v ruce píšťalku. Pan domácí hned vzkázal na Vogelsang a na Červenou o pomoc. Přišli silní chasníci i šikovní skláři, poschovávali se po domě, každý v ruce pořádné poleno, a čekali, kdo si pro ,,šišky“ přijde. Když padla tma, hajný otevřel dveře a zapískal na píšťalku. Z lesa se vyplížilo devět chlapů a hajdy do hájovny. Ozvalo se devět úderů a bylo po všem. Omráčené zloděje svázali a odvezli na voze do vězení v Kašperských Horách.

Prameny a literatura

 • Jaroslava Voráčková, Strašidla pod Kašperkem 2000, str. 45

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Bílý potok, přítok řeky Losenice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský