Jednou šel Hannes Gruber z Hrádků nad Čeňkovu pilu rybařit. Byl zrovna sváteční den a kolem se hrnula procesí k Milé Paní Rehberské. Když pak kněz v kostele pozvedl hostii, tu se před rybářem rozhrnula vodní hladina a před ním stálá ve své divoké kráse královna z Vydry. Mladík v okamžení zapomněl na všechna pozemská pouta, i na to že má již nevěstu a dítě. Paní jej zavedla do svého křišťálového paláce, v němž se zrcadlilo tisíce zelených paprsků. Hned jej obklopily svěží a půvabné víly z královniny družiny a on se cítí jako ve věčné blaženosti. Dlouhá léta si Hannes užíval rozkoší vodní říše, až se mu začaly na duši tlačit vzpomínky na bývalý pozemský život. Tak dlouho královnu přemlouval, až jej mrzutě nechala vyhodit na břeh. Tam, jako před minutou, ležela jeho udice i chycené ryby v saku. Běží celý natěšený domů, ale běda, vesnice je nějaká jiná i jiní lidé zde žijí, neboť během jeho pobytu pod hladinou řeky, uběhly zatím stovky let. Vrátil se zdrceně zpět na břeh Vydry a chtěl se vrátit do vodního království. Dlouho marně čekal na říční královnu, až se zoufale vrhl do proudu. Za pár chvil jej voda utopeného vyvrhla u Čeňkovy pily.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Sagen un Märchen aus dem Böhmerwalde, Reichnberg 1925

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Čeňkova pila/Vinzenzsäge, osada obce Kozí Hřbety
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský