Vyprávěli znalí z obce Červená, že směrem na Karolininu pilu se na jedné louce objevuje divný ohníček. Modře zaplane, prskne a zmizí. Prý je to znamení pokladu, který se dá vyzvednout jen o Velikonocích, když farář čte právě pašije. Jeden zdejší sedlák šel tedy na Velký pátek ve správnou hodinu na výše řečenou louku. Místo ohně tam však stála stařena s šátkem hluboce staženým do očí. Muž ji však přece poznal, byla to jeho sousedka. Sedlák začal klít, jenže ženská zmizela, jako by se propadla do země. Vlekl se zklamaně domů a hned za sousedkou. Jenže ta, dle svědectví ostatních lidí, vůbec neopustila ten den svůj dům. Teď teprve sedlák pochopil, že zlý duch proměnil poklad ve starou bábu, aby se ho nikdo nemohl zmocnit. Od té doby již na louce ohníček nikdo nespatřil.

Prameny a literatura

 • Stachovský rukopis, b.v.

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Červená/Rotseifen
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský