Mezi Humpolcem a Albrechticemi se rozkládá veliký les. A v něm na vrcholu podivná skála. Jednou v neděli se pod ní sešlo několik humpoleckých pasáků a rozhodli se ve skále hledat poklad. Několik dní se lopotili, až najednou z hlubin něco zadunělo a ve skále se objevil otvor. Rozšířili díru a honem dovnitř. Tu vidí jeskyni a na konci u stěny dvě okované truhly. Vtom se jeskyně otřásla, všichni se vyhrnuli ven a vidí... jejich vesnice stojí v jednom plameni. Pádili z kopce jako diví, ale když doběhli do Humpolce, po ohni ani potuchy. ,,To nás asi podvedli podzemní duchové“ pravil jeden z nich. Když druhý den přišli ke skále, po otvoru nebylo ani stopy, jen na tom místě třpytila se studánka.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná sbírka, Muzeum středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Humpolec/Kumpatitz, osada u Tuškova
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský