Kousek od krousovské vápenky viděl jeden sedlák podivuhodnou věc. Uprostřed louky rostl zlatý květ. Hned věděl, kolik uhodilo. Přiblížil se a hodil na to místo kousek chleba. Zem se rozestoupila a v trávě se objevil hrnec s pokladem. Muž ho popadl a šťastně spěchal domů. Zlato je však ukrutně těžké a pěkně se proneslo. Po cestě musel přes několikery potoky a když už měl svou chalupu na dohled, začaly se po něm sápat divé mátohy. Tak tak došel domů a celý schvácený padl na podlahu. Byl nyní velkým boháčem. Avšak mělo to jednu vadu. Nesměl se z domova vzdálit po klekání. Jinak ho začali démoni škrtit a drásat. Jednou, když u sousedů večer začalo hořet, on vyběhl ven. Kdyby ho lidé nezachránili, domů by se živý nevrátil.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Rukopisná sbírka 1943, č. 430 Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Krousov/Gross Höff, část obce Stachy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský