Jednou v zimě na samotě u Nicova viděl pacholek, jak na sadu hoří čarovný oheň. Vyděšeně běžel za hospodářem, když tu se do toho vložil starý zkušený výměnkář. ,,To hoří zlato. Hned k němu přineste nějakou nádobu!“ Sehnali po hospodářství největší káď a zaplnili ji pomocí lopat hořícími uhlíky, žádný nenechali ležet. Všichni domácí museli přihlížet, jinak by se poklad změnil ve smetí. Naplněnou káď pak odnášeli do domu čtyři nejsilnější chlapi. Avšak tíha zlata jako by vzrůstala. Když už byli na zápraží museli káď upustit. Sotva se dno dotklo země, ozvala se děsivá rána, vyšlehl pekelný plamen a celé to bohatství se propadlo skrze dno do hlubin. Když si pak všichni nevěřícně prohlíželi dno kádě, bylo neporušeno a beze stop ohně.

Prameny a literatura

 • Antonín Rausch, Pověsti ze staré Šumavy 1974, str. 37

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Mačinerův dvůr/Matschinerhof, samota u Nicova
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský