Při panském dvoře byl rybník. Okolo se často scházeli pasáčkové a všelijak si krátili svou službu. Jednou z podzimka seděli u ohníčku a louskali oříšky. Jednomu z nich upadl lískáč do plamenů, ozvalo se prasknutí a zpátky z ohně vyskočil žhavý uhlík a kutálel se k rybníku a tam v břehu zmizel. Když to chlapci vyprávěli ve městě, znalí lidé se tam vypravili a našli na tom místě v bahně hrnec plný zlata. O vánoční době při mírném počasí se tam objevuje na hladině velká škatule plná peněz. Mnoho se za ní na vodu vydalo, nikdo ji nevylovil.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Rukopisná sbírka 1943, č. 434 Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Panský Dvůr/Herenhof, dvůr města Kašperské Hory
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský