Mlynář v Reckerbergském mlýně uschovával čarodějnou knihu. Jednou šel do Hor a děti zůstaly doma bez dozoru. Knihu vyštrachaly a ty starší začaly ze stránek slabikovat. Tu se objevila strašidla z Obřího zámku a rozesadila se po světnici. Naštěstí se tatík musel pro něco vrátit a hned konal. Naplnil sud otrubami a rozházel je po loukách a poručil duchům, že mají všechno do čista posbírat. Potom četl z knihy pozpátku a strašidel ubývalo. Těm zbylým pak nakázal, že musí rozházet všechny kopky hnoje, co je měl navezené na svém poli. Právě když byla rozmetána poslední kopa hnoje, mlynář dokončil čtení a i poslední duch se odebral zpátky na Obří zámek. Když šli sousedé druhý den kolem z kostela, nemálo se divili, jak mlynář rychle udělal svou práci.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Rukopisná sbírka 1943, č. 564 Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Reckerbergský mlýn, mlýn u obce Nicov
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský