Jednou šel hospodář cosi nutného vyřídit do Hor a vracel se už za tmy. Rozsvítil si tedy připravenou lucernu. Když přišel k mostu, světlo mu zhaslo. Nu, zapálil si poznovu. Jakmile přišel k dalšímu mostu, zase mu lucerna zhasla. I pomyslel si, zda to není nějaké špatné znamení. Tu vyskočil z vody muž a volal: ,,S tebou je zle, s tebou je zle!“ a skočil poutníkovi na záda. Ten volal o pomoc, naříkal, ale nic platno, muž se ho držel vší mocí. Až když přišli ke konopici, skočil muž dolů a posměšně za utíkajícím volal: ,,Podruhé tudy nechoď.“ Hospodář přišel domů a nemohl ani slova vypravit.

Prameny a literatura

 • Zapsala Marie Kortusová roku 1915, Adolf Daněk, Rukopisná sbírka Muzeum středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Šebestov, část obce Stachy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský