Jeden hospodář měl pěkného strakatého býka. I umínil si, že ještě jednoho takového do páru přikoupí. Chodil po trzích, nikde nic. Jednou se zase vracel z pochůzky, když tu uviděl v Matějákovic jeteli, svého vlastního býka. Nerozpakoval se, hodil na býka provaz a vedl si zvíře domů. Snad jej tam pasák zapomněl. Velmi se podivil, když ve chlévě jeho býk klidně přežvykoval. Zkusil tedy nové dobytče požehnat a pokropil je svěcenou vodou. Tu se býk změnil v čerta, který s jekotem upaloval k lesu.

Prameny a literatura

 • Zaznamenal Antonín Voldřich roku 1915, Adolf Daněk, Rukopisná sbírka Muzeum středního Pootaví

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Zadov, část obce Stachy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský