Na Zlaté Studni stávala huť na tabulové sklo. V ní tehdá pracoval muž ukrutánské síly, nějaký Greiner. Protože se chtěl vbrzku oženit, pracoval mnohdy přes čas, aby se zaopatřil potřebnou sumou. Jednou se rozhodl jít do práce i na Štědrý den. Majitel mu v tom nebránil, a tak se Greiner i s pomocníky dal do díla. Oheň žhnul, sklo se táhlo a z připraveného soudku piva vesele ubývalo. Tu z pece vylétl ohnivý muž a srazil chamtivce na rozpálené sklo. Ten v hrozných bolestech skonal. Také pec se pobořila a všechno osazenstvo mělo co dělat, aby sklárna nevyhořela. Po Horské Kvildě pak šel jeden hlas, že bezbožnost je jistou cestou do horoucích pekel.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl Johann Luksch zvaný Stoahauer, Petr Kuncl, Tam na Šumavě 2014, str. 184

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Zlatá Studna/Goldbrunn, část obce Horská Kvilda
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský