Ve Žlíbku žila jedna chudobná rodina, děti měli jako smetí a hluboko do mísy. Jedno děcko však bylo nedochůdné, tak tak skomíralo a mělo záchvaty padoucnice. Nic mu nedokázalo pomoci. Tu přišla jedna chalupnice a poradila jim, aby se vypravili do Palvínova a tam u kapličky svatého Valentýna prosili o uzdravení svého chlapce. Matka se s nemocným vypravila na pouť. Trvalo jim to dlouho, neboť musela dítě nésti a často umdlévala. Navíc dítě dostávalo padoucí záchvaty a musela čekat, až se nebožátko vzpamatuje. Přece jen ke kapli došli a žena se na kolenou vroucně modlila k dobrému světci. Když vstala, chlapec vyskočil a celou cestu vesele pobíhal vedle ní. Od té doby zlá nemoc zmizela, a to díky svatému Valentýnovi.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Rukopisná sbírka 1943, č. 4 Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Žlíbek/Rindlau, osada patříci k Tuškovu
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský